Mediator Wim Meijer 

Herstelt verstoorde communicatie bij samenwerkingsproblemen

Wim Meijer (1949) is oprichter van Meijer Mediation en sinds 1998 als zelfstandig mediator actief. Hij bemiddelt tussen partijen die worstelen met een conflict of samenwerkingsprobleem.

Zijn specialisme is het oplossen van crises binnen maatschappen en andere grotere samenwerkingsverbanden in profit en non-profit sectoren. Zo begeleidt hij onderhandelingen tussen (huis)artsen, fysiotherapeuten, juristen, bestuurders, commissarissen en overheidsbekleders.

Waar mensen samenwerken ontstaan conflicten, dat is haast onvermijdelijk. In mijn werk zie ik dat men steeds vaker voor mediation kiest om een conflict op te lossen. Het besef groeit dat een gang naar de rechter lang niet altijd noodzakelijk is.

Als mediator kan ik de verstoorde communicatie tussen partijen vaak makkelijker, persoonlijker en sneller herstellen. Hierdoor kan er weer gestructureerd onderhandeld worden over een voor ieder acceptable oplossing. En dat scheelt uiteindelijk een hoop frustratie, tijd en geld.

Het is niet belangrijk wie er gelijk krijgt, het is de oplossing die telt. Mijn advies is dan ook altijd om energie te steken in de oplossing en niet in het conflict. Mediation is daarvoor een prachtig middel.

Wim is ingeschreven (registermediator) in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en ingeschreven als rechtbank mediator. Hij werkt volgens het door het MfN opgestelde reglement.

Herstelt verstoorde communicatie bij samenwerkingsproblemen

Wim Meijer (1949) is oprichter van Meijer Mediation en sinds 1998 als zelfstandig mediator actief. Hij bemiddelt tussen partijen die worstelen met een conflict of samenwerkingsprobleem.

Zijn specialisme is het oplossen van crises binnen maatschappen en andere grotere samenwerkingsverbanden in profit en non-profit sectoren. Zo begeleidt hij onderhandelingen tussen (huis)artsen, fysiotherapeuten, juristen, bestuurders, commissarissen en overheidsbekleders.

Waar mensen samenwerken ontstaan conflicten, dat is haast onvermijdelijk. In mijn werk zie ik dat men steeds vaker voor mediation kiest om een conflict op te lossen. Het besef groeit dat een gang naar de rechter lang niet altijd noodzakelijk is.

Als mediator kan ik de verstoorde communicatie tussen partijen vaak makkelijker, persoonlijker en sneller herstellen. Hierdoor kan er weer gestructureerd onderhandeld worden over een voor ieder acceptable oplossing. En dat scheelt uiteindelijk een hoop frustratie, tijd en geld.

Het is niet belangrijk wie er gelijk krijgt, het is de oplossing die telt. Mijn advies is dan ook altijd om energie te steken in de oplossing en niet in het conflict. Mediation is daarvoor een prachtig middel.

Wim is ingeschreven (registermediator) in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en ingeschreven als rechtbank mediator. Hij werkt volgens het door het MfN opgestelde reglement.