Onze aanpak 

Uitgangspunten, werkwijze en resultaten van Meijer Mediation

Mediation is een snelle, persoonlijke en betaalbare methode voor het oplossen van conflicten buiten de rechter om. Uit cijfers blijkt dat 75 tot 80 procent van alle mediationtrajecten een voor betrokkenen acceptabele oplossing oplevert.

Meijer Mediation werkt vanuit de filosofie dat ieder conflict geschikt is voor mediation. Maar niet elke partij. Mediation is een intensief en soms confronterend proces. Het resultaat hangt af van de inzet en de bereidheid van u en de andere betrokken partijen om een oplossing voor uw probleem te zoeken.

Uitgangspunten

Wij begeleiden elk conflictbemiddelingstraject op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Mediation is altijd vrijwillig. Niemand kan u ertoe dwingen. De kracht van mediation is juist, dat u zelf van het conflict af wilt en zich daarvoor inzet. Maar mediation is niet vrijblijvend. U gaat zich ervoor inspannen. En dan loont het.
  • Mediation is vertrouwelijk. Alle partijen verplichten zich tot geheimhouding. Dit geldt ook voor de mediator. Wat we bespreken, komt niet naar buiten toe. U kunt dus vrijelijk praten over wat u dwars zit, zonder dat hier nare consequenties aan vast zitten. U bepaalt zelf of, en zo ja, hoe en wanneer u de buitenwereld informeert over uw samenwerkingsprobleem.
  • De mediator heeft een strikt neutrale rol. Hij bedenkt niet de oplossing, maar helpt partijen weer tot echte communicatie te komen. Zo wordt er onderhandeld met het oog op de wederzijdse belangen. De mediator heeft geen oordeel over de kwestie zelf.
  • Voor mediation zijn alle partijen in het conflict nodig. U kunt uw conflict alleen oplossen door met de ander in gesprek te gaan. Eenzijdige mediation is hiermee geen optie.
  • Het staat u vrij om op elk moment de bemiddeling af te breken. Ook als er nog geen gezamenlijke oplossing is gevonden. Ook dan kunnen u en de andere betrokkenen de gesprekken als nuttig hebben ervaren. Wellicht bent u zelfs op het spoor gezet van mogelijke oplossingen, of heeft u duidelijkheid over een vervolgtraject.

Werkwijze

Tijdens een vrijblijvend, gratis kennismakingsgesprek krijgt u antwoord op al uw vragen. Daarnaast krijgt u allebei de gelegenheid om in het kort uw kant van het verhaal over het conflict te vertellen.

Als u besluit om uw probleem op te lossen via mediation, maken we met u concrete afspraken over de spelregels voor het mediationtraject. Hieronder vallen de eerder genoemde uitgangspunten van vrijwilligheid, geheimhouding en vertrouwelijkheid. Maar ook de verdeling van de kosten komt hierin aan bod. Alle afspraken leggen we vast in een mediationovereenkomst, die u ondertekent.

Vervolgens voeren we een aantal gesprekken met alle betrokkenen samen. Een gesprek duurt meestal anderhalf tot twee uur. Uitgangspunt is om binnen enkele weken tot een voor alle betrokkenen bevredigend resultaat te komen.

Als er een oplossing is gevonden, leggen we deze vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. Het beschrijft uw rechten en plichten. Met de ondertekening ervan verklaart u dat u zich houdt aan dat wat u bent overeengekomen.

Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. Het beschrijft uw rechten en plichten. Met de ondertekening ervan verklaart u dat u zich houdt aan dat wat u bent overeengekomen.

Resultaten

Dit zijn de resultaten die wij met onze klanten realiseren:

  • Herstel van de communicatie. Mediation zorgt ervoor dat het gesprek met elkaar weer op gang komt. Beide partijen mogen in gelijke mate hun eigen verhaal vertellen. Zo komen onuitgesproken frustraties en emoties naar voren die het oorspronkelijke conflict verhullen. Betrokkenen luisteren weer naar elkaar. Van daaruit kan er gezocht worden naar een voor ieder aanvaardbare oplossing.
  • Herstel van de samenwerking. Betrokken partijen komen in beweging: ze nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en de consequenties van hun handelen. Ze winnen elkaars vertrouwen in kleine stapjes terug. De verstandhouding verbetert. Door het maken van gedegen afspraken is het mogelijk de samenwerking te hervatten.
  • Respectvolle beëindiging van de samenwerking. Het kan gebeuren dat partijen besluiten om de werkrelatie te beëindigen. Omdat alles aan de orde is geweest, ook de emotionele aspecten van het conflict, hebben partijen vaak geen behoefte meer om na afloop negatieve uitlatingen over elkaar te doen. Zo neemt men respectvol afscheid van elkaar.

Heeft u vragen over mediation in het algemeen of wilt u weten of mediation geschikt is voor uw conflict? Neem dan contact op met Meijer Mediation.