Management- en conflictcoach 

Verhoog uw persoonlijke effectiviteit

Sinds 1998 houdt Wim zich bezig met (medisch) professionals. Dit doet hij in verschillende vormen: coachen op persoonlijke effectiviteit en conflicthantering, mediation bij conflicten binnen maatschappen en begeleiden van (groepen) professionals die plannen hebben om samen te gaan werken.

Vanuit deze verschillende invalshoeken heeft hij een goed beeld kunnen krijgen van de problemen waar veel (medisch) professionals mee worstelen als het gaat om persoonlijke effectiviteit en hoe om te gaan met conflictsituaties.

Zijn stijl van coachen kenmerkt zich door het helpen bewust te worden dat alles wat er gebeurt te maken heeft met het maken van keuzes. Bovendien laten mensen vaak veel energie verloren in het proberen te veranderen van zaken waar ze toch geen invloed op hebben, in plaats van energie te steken in situaties waar ze wel zelf iets aan kunnen veranderen. Dit is in feite al een van de belangrijkste keuzes die je kunt maken.

Het maken van keuzes gebeurt lang niet altijd bewust. Het aan de oppervlakte brengen van het hoe en waarom van de gemaakte keuzes en de gevolgen die dat heeft, helpt de gecoachte om zijn gedrag opnieuw te bepalen.

Tijdens een eerste gesprek wordt de coachvraag bepaald. Daarna volgen er in principe 5 gesprekken, waarin zoveel mogelijk wordt gewerkt met concrete casuïstiek en opdrachten. Aan de hand van een evaluatiegesprek kan een eventueel vervolgtraject worden besproken. Het mag duidelijk zijn dat coaching vraagt om maatwerk. Ieder traject kan dan ook anders zijn.

 

Aanbeveling

M.b.t. het werk kan ik je melden dat ik veel beter presteer dan ooit te voren. Ik heb meer afstand, ik ga beter om met crisissituaties, ik heb een beter overzicht en ik ben veel beter in het coachen van de teams

ik vind dat ik de client meer te bieden heb en beter bij zijn/haar belevingswereld aansluit. Ik ben veel minder rigide en zie veel beter waar ik bij de client dien aan te sluiten.

Begeleiding van begeleiders kenmerkt zich door hen te laten nadenken wat hun verantwoordelijkheid is en wat niet en ik vertel hen (eigenlijk natuurlijk ook mijn eigen verhaal) dat ze meer achterover moeten leunen en niet zo hard voor de client moeten werken, maar meer vanuit de client moeten laten komen.

Vervelende situaties ga ik niet meer uit de weg en ik kan met problemen komen tot oplossingen waar een ieder zich goed bij voelt.

Ik krijg geregeld feedback dat ik dingen knap aanpak.

Ik laat mij de kop niet of in ieder geval veel minder snel de kop gek maken.

ik ben je nog steeds dankbaar voor je steun en de mij zeer goed passende coaching.

Time-management en agendabeheer gaat niet zoals we besproken hebben, maar zoals boven geschetst kan ik er wel beter mee omgaan.

De coaching in combinatie met therapie, mijn club mannen en het mediteren is voor mij een goed werkende steun en inzicht biedend geweest om uit de burn-out te komen en weer licht te zien.

met vriendelijke groet

E., gedragsdeskundige

Afspraak maken

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Aan de hand daarvan kunt u beter beoordelen of Wim diegene is die u zoekt en kunt u eventueel komen tot een concrete vervolgafspraak.

Neem contact op voor het maken van een afspraak.