Mediation 

Conflictoplossing buiten de rechter om

  • Het conflict waar u bij betrokken bent suddert al lange tijd door. Het is moeilijk aan te geven waar het nu eigenlijk fout ging. Iedereen heeft zich ingegraven en is overtuigd van zijn eigen gelijk.
  • Er is een gebrek aan solidariteit binnen uw team, bestuur of maatschap. De bedrijfsvoering verloopt stroef. Afspraken worden niet nagekomen. Soms is de werkdruk onevenredig hoog voor enkelen van u. Erover praten lukt niet meer, omdat de emoties snel hoog oplopen.
  • U stoort zich aan elkaars persoonlijk en/of professioneel gedrag, maar er is nauwelijks ruimte om elkaar hierop aan te spreken. Klanten en andere relaties hebben hier last van. U vreest voor imagoschade voor uzelf en voor uw organisatie.

U kunt ervoor kiezen om naar de rechtbank te stappen om daar uw conflict uit te vechten. Dat kan heel zinvol zijn. De rechter kijkt naar het verleden, bepaalt wie er gelijk heeft en baseert daarop zijn bindende uitspraak. Maar, zelfs als die uitspraak in uw voordeel uitpakt, dan is daarmee uw probleem nog niet direct opgelost.

Mediation is een andere mogelijkheid. Het is een vorm van conflictoplossing buiten de rechter om. Herstel van de communicatie tussen partijen staat centraal bij mediation. Want, hoe gek het ook klinkt, ruzies en problemen in de samenwerking wijzen vaak op een grote stilte. Er wordt niet (meer) gepraat. Er wordt niet (meer) geluisterd. Kortom, de verbinding tussen u en de ander is verbroken.

Mediation betekent weer praten met elkaar. Dit gebeurt in het bijzijn van de bemiddelaar of mediator. Dit is een onafhankelijk iemand, die de gesprekken tussen alle betrokkenen in goede banen leidt. In plaats van door te vechten kunt u met behulp van de mediator het gesprek met elkaar weer aangaan. Onder zijn begeleiding krijgt u makkelijker inzicht in wat u en de ander daadwerkelijk beweegt.

De mediator haalt de emotionele en inhoudelijke aspecten van uw conflict uit elkaar. Zo ontstaat er ruimte voor toenadering en kunt u actief werken aan een voor ieder bevredigende oplossing voor de toekomst. Ondanks, in eerste instantie, ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen. Door het herstel van de dialoog, bent u weer in staat realistische afspraken met elkaar te maken.

De keuze voor mediation is zinvol als u:

  • zelf actief invloed wilt uitoefenen op de oplossing
  • de zakelijke of persoonlijke relatie wilt behouden of verbeteren
  • een vertrouwelijke behandeling op prijs stelt
  • snel, informeel en kostenefficiënt wilt werken
  • verdere escalatie wilt voorkomen
  • het liefst een win-win resultaat ziet

Meijer Mediation is gespecialiseerd in het oplossen van crises binnen maatschappen en andere grotere samenwerkingsverbanden in profit en non-profit sectoren. Sinds 1998 begeleiden wij onderhandelingen bij conflicten tussen (huis)artsen, fysiotherapeuten, juristen, bestuurders, commissarissen en overheidsbekleders.